Komunikacja i nauka między przedsiębiorstwami

Aby promować wymianę i współpracę między przedsiębiorstwami, firma prowadziła wymianę w zakresie wymiany informacji między przedsiębiorstwami, w tej działalności dowiedzieliśmy się więcej z wspaniałego podziału spraw, z jednej strony nauczyliśmy się profesjonalnego sposobu rozwiązywania procesu biznesowego, rozwiązać problemy, z drugiej strony, to dobry sposób na zwiększenie współpracy między przedsiębiorstwami, usprawnienie komunikacji i współpracy między departamentami. aby rodzina nicejune stała się bardziej harmonijna, aby zwiększyć spójność przedsiębiorstwa, ducha zespołu firmy, niech pracujemy z większym entuzjazmem w przyszłości.